Współpraca

Sposobem na udaną realizację projektu jest jasne określenie co, gdzie, kiedy i w jaki sposób będziemy omawiać. Osobiście preferuję prosty podział naszych interakcji na podstawowe etapy pracy nad projektem

Spotkanie inicjujące

Podczas pierwszego spotkania omawiany jest zakres oczekiwań klienta. Wspólnie wybieramy orientacyjnie kolorystykę, styl czy też rodzaje pożądanych materiałów oraz  potrzeby funkcjonalne wnętrza.  Jeśli klient nie ma  własnej idei,  to przedstawiam propozycje motywów przewodnich.

Przedstawienie Koncepcji

W tym miejscu prezentuję w postaci moodboad’u koncepcję stylistyczną, kolorystyczną oraz propozycję materiałów i wzorów na podstawie wcześniejszych ustaleń. Inwestor otrzymuje propozycje rozwiązań oraz elementów wyposażenia. Pokazuję również 2-3 koncepcje układu funkcjonalnego na rzutach poziomych zawierające zmiany układu ścian i rozmieszczenie mebli. 

Na tym etapie klient wybiera jedną z przedstawionych wersji układu funkcjonalnego lub nanosi poprawki. Decyduje się także na preferowany styl i kolorystykę.

Po zaakceptowaniu idei omawiamy terminy poszczególnych etapów projektu. 

Inwentaryzacja

Na tym etapie udajemy się na teren inwestycji w celach pomiarowych i oceny udziału różnych czynników na przestrzeń mieszkalną. Jeśli budynek jest jeszcze w fazie budowy bądź jeszcze nie istnieje opieram się na rzutach architektonicznych.

Projekt koncepcyjny - Wizualizacja

Na podstawie zatwierdzonego układu funkcjonalnego i kolażu wykonuję trójwymiarowy model wnętrza. Klient może zobaczyć swoje wnętrze w dowolnych perspektywach, jak również dodać drobne poprawki niewymagające ingerencji w układ funkcjonalny.

Po ostatecznym zatwierdzeniu projektu wykonuję uproszczone wizualizacje 3D lub fotorealistyczne wizualizacje.

Na tym etapie mogę nanieść drobne poprawki kolorystyczne.

Projekt wykonawczy

Po zatwierdzeniu koncepcji przystępuję do tworzenia pełnej dokumentacji technicznej dla wykonawców oraz przygotowuję zestawienie materiałów wykończeniowych i elementów wyposażenia